• Oxford Street, 15561, London UK

जय जय नेपाल॥

150 150 admin

सयौ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्भमै फैलिएका मेचि माहाकाली
प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदाको आचल
विरहरुका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भुमि शान्क्ति भुमि तराई पहाड हिमालअखण्डयो प्यारो हाम्रो मात्रिभुमी नेपाल वहुजाती भाषा धर्म सस्कृती छ आचल अग्रगामि राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल॥

Leave a Reply

Your email address will not be published.