• Oxford Street, 15561, London UK

चलचित्र साली भेना -Photo

1024 770 admin
चलचित्र साली भेना
सुटिङ – 20-10-2013 देखी 30-10-2013

स्थानः पल्ट्याङ, रिसिङ, नाहु, नेपाल

मगर समुदायमा मामाछोरी र फुपु छोरा बिच बिबाह हुन्छ । यसै बिषयमा चलचित्र छायाङ्कन भएको छ ।

  • Posted In:
  • No categories
no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.